Skogen vid Fågelöudde och södergarn gallras

Elfvik Kommunen har börjat gallra skogen i området mellan Fågelöudde och Södergarn.

Skogen gallras för att den ska bevaras och utvecklas med ett rikt växt- och djurliv och för att trädbestånden ska gynnas.

Kommunen uppmanar alla som vistas i området att hålla ett säkerhetsavstånd på minst 70 meter till dem som sutöfr arbetet.

Åtgärderna pågår till slutet av november månad.