Fel om avgift för begravning

rättelse Begravningsavgiften i Lidingö är 0,09 % och ingenting annat. Det blev tio gånger för mycket i en notis i Mitt i Lidingö den 11 juni 2013.

Begravningsavgiften är olika hör i olika delar av landet. Stockholmarna betalar minst, 0,065 procent av den beskattningsbara inkomsten, medan de som bor i Övre Älvdal i Torsby betalar mest, 0,76 procent.

Riksdagen beslöt den 29 maj att begravningsavgiften ska vara enhetlig för begravningar inom Svenska kyrkan och bli 0,25 % av beskattningsbar inkomst. Det betyder att begravningsavgiften kommer att höjas väsentligt i Lidingö.