Fel om avlidna på grund av aids

RÄTTELSE I förra veckans artikel om Noaks Ark fanns en uppgift om att en person om dagen dör i hiv. Detta är fel. Omkring 30 personer som har en hivinfektion dör varje år i Sverige. Men det är mycket sällan hiv/aids som i sig som orsakar dödsfallen, utan andra sjukdomar som cancer. Använder man bromsmedicin är risken att utveckla aids och dö av hiv-orsakade komplikationer minimal.

– De som riskerar att avlida av hiv i dag är de som inte testat sig och därför hunnit utveckla svår immunbrist och aids innan de upptäcks av sjukvården, säger Torsten Berglund på Smittskydds­institutet.