Fel om brand i skola

FÖRTYDLIGANDE Den brand som utbröt den 1 oktober startade i en kulvert vid IT-gymnasiet och inte vid Löfströms gymnasium.

Lokaltidningen Mitt i beklagar missförståndet.