Fel om skolors årskurser

RÄTTELSE Det smög sig in två faktafel i ett par skol­artiklar i nummer 34 och 35 av Lokaltidningen Mitt i.

Rätt ska vara att Näsbyparksskolan i dag är en årskurs 4–9-skola men att den efter ombyggnaden kommer att kunna ta emot elever redan från förskoleklass.

Rätt är också att Kyrkskolan är en kommunal 1–5-skola medan Mellansjö skola är en fristående 1–9-skola speciellt anpassad för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Redaktionen beklagar felen.