Fel om uppfödning av djur på Möja

RÄTTELSE Henri Tengvall som grundat slakteriet Ö-slakt i Tavastboda upplåter bara mark för att kor ska kunna beta på Möja.

Djuren ägs av Bertil Fröberg och Cathrine Andersson. I förra numret av lokaltidningen Mitt i Värmdö uppgavs felaktigt att Henri Tengvall är djuruppfödare.