”Fel placera Rödingarna på Överjärva”

Solna stads planer på att placera Rödingarna på platsen för den gamla ladugården på Överjärva väcker reaktioner. Även hur hela flyttärendet skötts får kritik från (S).

– De ska absolut inte stå här. De passar inte in alls!

Nej, orden är inte nådiga när Ulla Alm, bio-geovetare och till vardags fåraherdinna på Överjärva, tar till orda mot flytten av Rödingarna.

Visst ska ladugården rivas, menar hon, men inte av samma anledning som Pehr Granfalk vill.

– Den ska rivas, annars river den sig själv. Den är ju genomrutten. Men sen ska den byggas upp igen, precis så som den sett ut.

Rödingarna hör inte hemma bland Överjärvas nuvarande hus.

– Det här är den sista sammanhållna agrara miljön i Solna. De orden kommer från Länsstyrelsen. Nu är det en harmoni i kullen och hur byggnaderna ligger, och man kan nästan se hur högt vattnet stod på vikingatiden. Folk tycker att det här är en helig plats, säger hon.

Till skillnad från beslutstagarna har hon gått fram och tillbaka och upplevt området, medan de knappt verkar ha sett det, menar hon.

Var ska husen ligga då?

– På golfbanan, där de idag har sina fula hus. De är verkligen skräckexempel. Där kan man ha hästar istället, säger Ulla Alm.

Även Socialdemokraterna är kritiska till placeringen, och lanserar ett eget förslag.

– Vi föreslår att de istället placeras intill den gamla statarlängan, bredvid bron över järnvägen. Då kommer de att synas från järnvägen, i en miljö där de hör hemma. Samtidigt som man då kan behålla ladugården och istället renovera den. Det må kosta, men historia har ett värde, och det här är Solnas historia, säger kommunalrådet Sara Kukka-Salam.

Hon menar även att då Överjärva gård ligger inom Igelbäckens naturreservat ska alla ärenden som gäller gården tas upp i kultur- och fritidsnämnden.

– Inget ärende om Överjärva eller Rödingarna har passerat i nämnden, vilket är den beslutsgång som är tillåten, menar hon.

Pehr Granfalk är glad över att man är eniga om att husen ska placeras någonstans på Överjärva. Socialdemokraternas placering är dock olämplig av praktiska skäl.

– De går inte att köra någon annan väg. De här husen väger 200 ton styck. Det är ingen socialdemokratisk valstuga man kan köra omkring. Husen rasar ihop då.

Socialdemokraternas kritik av att ärendegången varit fel stämmer inte.

– Det här har gått ”by the book”, säger han.