fel styrka på lins vid operation

GLOBEN En patient vid Globens ögonklinik i Stockholm fick genomgå tre operationer i stället för en. Patienten, som hade gråstarr, skulle få nya multifokala linser inopererade. När kirurgen skulle operera in linsen på det vänstra ögat blev det fel styrka – två gånger.

Patienten fick sedan genomgå en operation där båda linserna avlägsnades.

Vårdgivaren uppger att den aktuelle kirurgen missbedömde vilken styrka som behövdes på den inopererade linsen.

Detta framgår efter att Inspektionen för vård om omsorg har utrett vårdgivarens lex Maria-anmälan.