Fel ta betalt för skolresan

TÄBY Skolinspektionen anser att en friskola i Täby har brutit mot lagen om att utbildningen ska vara avgiftsfri. I januari kom en anonym anmälan till skolan rörande en skidresa som arrangerades under en obligatirisk friluftsdag.

Barnen kunde välja mellan en avgiftsfri lokal aktivitet eller mot en summa av 300 kronor följa med på en skidresa. Detta är inte tillåtet enligt skollagen. Skolan hävdar att betalningen var frivillig, men enligt Skolinspektionen framgick inte det i informationen till föräldrarna.

Myndigheten betonar vikten av att en skola inte bidrar till att skapa situationer eller sammanhang där barn och elever kan uppleva ett utanförskap.