Felaktigt pris på bostadsrätt

RÄTTELSE I förra veckans stod ett felaktigt medelvärde för köpesumman för bostadsrätter i länet i en artikel om utvecklingen på bostadsmarknaden. Snittpri set för bostadsrätter i Stockholms län mellan april 2011 och mars 2012 var 2 158 000 kronor.