Felkoppling gav fosfor i Långsjön

Källan till de förhöjda halterna av fosfor i Långsjön har spårats.
Källan till de förhöjda halterna av fosfor i Långsjön har spårats.
Ett företag som gjort en felkoppling.

Det var orsaken till att fosforhalten i Långsjöns vatten ökade drastiskt under 2014 och 2015.

Kommunen har polisanmält händelsen som ett miljöbrott.

Utsläppet är nu stoppat.

Det var en biltvätt som 2013 av misstag gjorde en felaktig koppling av ledningarna för sitt spillvatten och istället för att smutsvattnet gick till anläggningens reningsverk har vattnet letts ut till dagvattnet och nått Långsjön.

– Det är förskräckligt, en katastrof för Långsjön. Vi har hållit på att leta efter utsläppskällan i två år och det har krävt en hel del resurser, säger Birgitta Held Pauli, miljöstrateg i kommunen.

– Vi är väldigt glada att vi hittat orsaken.

Felkopplingen upptäcktes i samband med en annan kontroll som kommunen gjorde på biltvätten.

Den 18 december 2015 polisanmälde kommunen det inträffade. Händelsen rubriceras som miljöbrott.

I vår planerar kommunen för en kemisk behandling av sjön för att binda överskottet av fosfor.

– Långsjön är så enormt populär bland allmänheten. Vi kommer att beställa en restaurering av sjön där vi tillsätter en fällning av aluminiumsulfat, säger Birgitta Held Pauli.

Som mest har det under 2014 och 2015 funnits 140 kilo fosfor i Långsjön, att jämföra med fyra till fem kilo tidigare år.

Kommunen tror att det ska gå att bada i Långsjön igen i sommar.