Felparkerade bilar problem för snöröjare

Efter förra veckans ymniga snöfall räknar staden med att ännu i dag ägna sig åt att forsla bort den snö som ligger i vallar, högar och strängar på gator och torg.

Det säger Mats Freij, pressansvarig på trafikkontoret.

Mellan 150 och 170 fordon har sedan i onsdags plogat snö i stan. Tågordningen är normalt att först ta de stora gatorna, sedan övergångsställen och busshållplatser och under servicenätter och servicedagar de vallar som bildats under plogningen.

Enligt Mats Freij hörde 500 personer i hela Stockholms av sig dagarna efter snökaoset för att klaga på arbetet med att få bort snön. Men då handlade det främst om klagomål från de yttre delarna av Stockholm.

Felparkerade bilar har varit ett stort problem för snöröjarna, som inte kommer åt vare sig att ploga trottoarer eller gator.

– Det är därför vi plogat in dem. Det får konsekvenser både för gatan och för gångbanan. Det är därför det är så viktigt att man verkligen respekterar servicedagarna och servicenätterna. Vi vädjar om att folk flyttar sina bilar så att snöröjarna kan göra sitt jobb.

Vad gör man om man fått sin bil inplogad?

– Förhoppningen är att vi ska kunna få bort den snön i nästa plogning. Annars får man skotta ut sin bil. Men vi kommer inte att ha någon intensivbevakning av det. Bilar som står trafikfarligt eller i vägen för snöröjningen forslar vi bort. Vi måste se till att röja de 3 600 gator vi har i Stockholms stad så bra vi kan.

Bilar som står trafikfarligt eller i vägen för snöröjningen forslar vi bort. Mats Freij trafikkontoret