Felparkering ett sällsynt hinder

Den nya p-avgiften som införs i västra Sickla är bland annat till för brandkårens skull.

Men brandkåren behöver sällan baxa bort fordon i Nacka.

I veckans nummer av Lokaltidningen Mitt i skriver tidningen om att en ny parkeringsavgift införs från 1 december för att stå parkerad på gatan på västra Sicklahalvön.

I dag är gatuparkering gratis.

Syftet är att få bort fordon vars ägare inte bor i Sicklaområdet, och som långtidsparkerar, eller använder gatorna som infartsparkering.

Ett skäl som anges till att få bort den här trafiken är att förbättra framkomligheten för räddningsfordon, som brandkår och polis.

Enligt Marie Olsén, brandingenjör vid Södertörns brandförsvarsförbund, där Nacka är en av tio kommuner som ingår, är det ”extremt” ovanligt att brandkåren behöver baxa bort felparkerade bilar som står i vägen i Nacka eller i någon av de andra medlemskommunerna.

– Det handlar om väldigt få fall. Det är extremt ovanligt att vi flyttar bilar. Det händer max en gång per år, säger hon.

Brandkåren har laglig rätt att flytta fordon om de inte kommer fram, enligt Marie Olsén.

– Vi kör inte över dem utan hittar andra vägar eller drar undan fordonen med vajer och dragkrok.

Från 1 december kommer det att kosta åtta kronor per timme under vardagar att stå parkerad på gatan i västra Sickla, mellan klockan 08.00 och 17.00.