Fem år av byggkaos väntar tågpendlarna

Ytterligare fem års byggröra väntar när Mälarbanan breddas. Redan imorgon onsdag ställs tågen in. Pendlarna får åka ersättningsbussar.

Klockan 22 nu på onsdag och fyra dagar framåt är all tågtrafik mellan Spånga och Bålsta inställd. Trafiken kommer igång igen klockan halv fem på morgonen den 30 september. De som pendlar får åka buss.

– Eller så tar man bilen, även om det är krångligare, säger Johan Swahn som brukar pendla från Spånga.

Han och de andra resenärerna som Lokaltidningen Mitt i träffar är överens om att det alltid blir svårt när pendeln stänger – särskilt med tanke på hur mycket extra tid det tar att åka buss.

Enligt SL:s presstjänst kommer sträckan dessutom att stängas vid fyra olika tillfällen nästa år – nästan två veckor av inställd trafik sammanlagt.

Under den här avstängningen utförs arbeten på sträckan Kallhäll – Barkarby, på vissa ställen dygnet runt. Arbetena kan vara störande för dem som bor nära då det ska sprängas, pålas, grävas och borras.

Några av de jobb som ska göras är sätta upp nya kontaktledningar i Kallhäll, lägga nya plattor på stationens perrong i Jakobsberg samt spränga bort berg i närheten. I Barkarby förstärks marken under järnvägen och man inleder bygget av en bro för Skälbyvägen över järnvägen.

Arbetet norr om Barkarby kallas för etapp ett. Nästa etapp, som handlar om att arbeta inne i Spånga, är tänkt att ske mellan 2017 och 2019. I vilken utsträckning som tågen då ställs in mot centrala Stockholm är fortfarande oklart, enligt Lars Segerman som är ansvarig för projekt Mälarbanan på Trafikverket.

– Men vår ambition är att det ska störa så lite som möjligt, men vi kommer att behöva stänga av spåren ­ibland, säger han.

Syftet med breddningen av Mälarbanan är tätare ­turer med bättre punkt­lighet.

Enligt SL är just nu fyra avstängningar planerade under nästa år: 25–27 januari, 15–22 april, 27 juli–4 augusti och 30 oktober–3 november.

Fakta

Från två till fyra järnvägsspår på sträckan

Mälarbanan är en 27,7 mil lång bana som sträcker sig mellan Stockholm och Örebro.

Nu byggs järnvägen ut. Två spår ska bli fyra på sträckan Tomteboda –Kallhäll, totalt cirka 20 kilometer.

På så sätt kommer pendeltågen kunna skiljas från övrig tågtrafik vilket möjliggör tätare turer, bättre punktlighet och kortare restid.

Två nya stationer ska byggas i Kallhäll och Barkarby. I Jakobsberg byggs plattformen om och en ny stationsentré byggs i södra änden av stationen.

Sträckan Barkarby-Kallhäll beräknas stå klar 2016. När resten blir färdigt är oklart.

Källa: Trafikverket