Fem ledord för Vallentuna

En ny kommunplan för åren 2017-2019 visar vart politikerna vill leda Vallentuna de närmsta åren.

Kommunplanen klubbades igenom på juni månads fullmäktigemöte. Planen i sin helhet finns ännu inte utlagd i sin helhet på kommunens hemsida. Men nytt är att politikerna enats om fem ledord, eller strategiska inriktningar som man ska jobba efter från och med nu. Dessa är:

Här växer människor och företag

– Bästa kommunen att bo och leva i

– Fler och växande vallentunaföretag

– Närmare till allt

– God ekonomisk hushållning

” …satsningar på bland annat företagande, bättre förbindelser med omvärlden och människors möjligheter att förverkliga sina drömmar är extra viktiga just nu.”, säger kommunalrådet Parisa Liljestrand (M), i ett uttalande på kommunens hemsida.