Fem miljoner till vården

Lidingö Kommunen får 5 miljoner kronor i prestationsersättning av regeringen.

Totalt delas 900 miljoner ut till samtliga kommuner och landsting för att stimulera arbetet med kvalitetsförbättringar inom vård och omsorg.

Miljonerna ska användas till bland annat kompetensutveckling för personalen inom palliativ vård samt utveckling av demensvården.

Lidingö stad får pengarna för sitt arbete med riskbedömningar och för att staden sedan i våras använder nationella mätmodeller för kvalitetsmått.