Fem procent återvinner mat

UPPLANDS VÄSBY Endast fem procent av kommunens invånar­e återvinner sitt matavfall.

Det visar Avfall Sveriges senaste rapport om insamling och behandling av hushållsavfall. Sedan oktober 2009 erbjuder kommunen alla villahushåll separat insamling av matavfall och sedan i februari 2010 erbjuds även flerbostadshus särskild insamling.

Av matavfallet framställs biogas som används som drivmedel för bilar och stadsbussar, samt biogödsel.