Fem veckors väntan på socialbidrag

TYRESÖ Väntetiden för personer som ansöker om ekonomiskt bistånd har växt under julledigheten. De som lämnat in sina ­underlag strax före nyår får besked först i början av februari.

– Det är olyckligt att det blivit så här. Normalt sett har vi på försörjningsstödsenheten en väntetid på sju till tio dagar, men den långa ledigheten har gjort att utredningsarbetet fördröjts. Först nu börjar vi komma ikapp, säger Sabrina Hansson, vikarierande chef på enheten.

Akuta ärenden har dock handlagts av en jour, enligt Hansson.

– Självklart har vi sett till att matpengar delats ut och att ingen vräkts, säger hon.