Fem villainbrott under en dag

ENSKEDE Förra onsdagen skedde fem inbrott under några timmar i Finska området i Enskede.

Polisen har inte kunnat gripa någon för inbrotten och har heller inga misstänkta.