Festdeltagare hade med sig LSD och Amfetamin

LISSMA Polisen hade fullt upp vid en ravefest vid sjön Ådran i helgen. Enligt Huddingepolisens Facebooksida beslagtogs marijuana, amfetamin, narkotikaklassade tabletter samt LSD. Allt ska ha varit för eget bruk. En av dem som var kraftigt påverkad förekommer flitigt i polisens belastningsregister när det gäller narkotika.

Poliserna som stod för narkotikainsatsen kom från Vårby, Skogås, Haninge och Botkyrka.