Fester ska väcka liv i tråkigt torg

Kräftskiva, oktoberfest och julmarknad.

Nu ska Janne och Anna Andersson göra Hugo Sabels torg till den naturliga mötesplats det var tänkt från början.

– I augusti återinviger vi torget, säger Janne Andersson.

Onsdag förmiddag på Hugo Sabels torg och blomsterförsäljning är den enda aktivitet som pågår. Två matvagnar står stängda, få människor passerar och det finns inte ens en bänk att slå sig ned på.

– Det ser fantastiskt tråkigt ut nu, konstaterar Janne Andersson.

Men nu har han och frun Anna fått i uppdrag att tillsammans med kommunens torgutvecklare Gunilla Ridström få fart på torget.

Lördagen den 29 augusti ska torget återinvigas samtidigt som nye Suseboparken står klar. Tanken är att torget och parken ska fyllas av konst och mat under dagen för att sedan på kvällen övergå i en stor kräftskiva.

Inspirationen hämtas från bland annat Sundbyberg som varje år lockar 15 000–20 000 personer till sin kräftskiva.

– Men vi säger hellre New Orleans. Det låter roligare, säger Janne Andersson.

Paret Andersson planerar också för en oktoberfest och en stor julmarknad på Finlands nationaldag, den 6 december.

Men de vill också att torget ska få liv under veckorna.

– Man ska kunna veta att det alltid händer något här. Det kan vara marknader på lördagar till exempel, säger Anna Andersson.

Varför tror ni att torget hittills inte blivit en naturlig mötesplats?

– Torget ligger inte mitt i byn. Och sedan ser det inte trevligt ut med sneda lyktstolpar och ogräs som växer, säger Janne Andersson.

Anna Andersson lyfter också fram att torget i dag inte ingår i ett naturligt promenadstråk. Men ändring på det kan det bli när den nya Suseboparken står klar i slutet på sommaren.

– Det hade ju såklart varit mycket bättre om parken gjorts om samtidigt som man byggde torget. Därför känner vi att vi vill återinviga torget när parken är klar, säger hon.

Paret har tidigare arrangerat marknader på Dyvinge gård och den erfarenheten tar de med i det nya projektet.

Kräftskivan i augusti vill de ska bli en kickstart för torget men de är samtidigt beredda på att det kommer att ta tid att göra Hugo Sabels torg till Väsbys naturliga mötesplats.

– Det kommer att ta några år. Nu handlar det om att öppna upp torget så att alla förstår att det finns, säger Janne Andersson.

I slutet av augusti blir det kräftskiva på Hugo Sabels torg. Ett av flera evenemang som Janne och Anna Andersson planerar för att väcka liv i platsen.

Man ska kunna veta att det alltid händer något här.Anna andersson

Fakta

Hugo Sabels torg invigdes 2012

Torget invigdes i oktober 2012.

Visionen var att skapa en mötesplats där matvagnar och marknader var viktiga inslag. Den har dock varit svår att förverkliga.

Hugo Sabel (1914–2004) var med i hembygdsföreningen och fotograferade och dokumenterade under sin livstid Upplands Väsby kommun.

2014 fick Väsbyborna vara med och forma nya Suseboparken som nu utformas som en hälsans park.