Festivaldags med bio och schack

FLEMINGSBERG Den 15–17 augusti är det en Komsammanfestival i Flemingsberg. Temat på torsdagen är sport, vetenskap och trygghet. På fredagen är temat lek, spel och tävling och då kan deltagarna bland annat bekanta sig med Stockholms schackförbund. På fredagskvällen från klockan 21 visas utomhusbio. Filmen som visas klockan 23 är ”Skyfall” med James Bond.

På lördagen är temat för festivalen kultur. Festivalaktiviteterna pågår mellan klockan 12 och 20 och äger rum i Flemingsbergsparken bakom Annerstaskolan på Ortopedvägen 4. Komsammanfestivalen har i år slagits samman med Flemingsbergsdagen.