Östermalmskritik mot borttagen 4H-hållplats

Östermalm Östermalms stadsdelsförvaltning har svarat på förändringarna som kommer att ske i busslinjenätet till sommaren. Dels riktar man kritik mot att stadsdelsförvaltningarna i inte fått komma med synpunkter innan nätet klubbades av SL.

Man riktar också kritik mot att 4H-gården vid Stora Skuggan blir av med sin hållplats för buss 40. Förvaltningen menar att gården nu blir svåra att nå.