Festligt när kommunen fick fira HBT-certifikat

Mats Nordström (FP) och Anna Sundell, chef för ungdomsmottagingen i Täby var med och firade HBT-certifieringarna.
Mats Nordström (FP) och Anna Sundell, chef för ungdomsmottagingen i Täby var med och firade HBT-certifieringarna.
”Vi välkomnar alla: tjejer, killar, transpersoner och andra.” Så står det på ungdomsmottagningens webbsida.

Den är en av tio verksamheter som nu är HBT-certifierade.

– Jag vet vad det vill säga att inte leva det liv jag ville leva och jag vet vad innebär att möta människor som förstår.

Det säger Täbypolitikern Mats Nordström (FP). Det var han som tog initiativet till att tio verksamheter i Täby skulle HBT-certifieras för att alla, oavsett sexuell läggning, ska känna sig välkomna att söka hjälp. Han är även vice ordförande i Folkpartiets HBT-liberaler.

I förra veckan var det mingel och festligheter när Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter, RFSL, delade ut de tio certifikaten. Samtliga tio verksamheter ingår i socialtjänstens utförarenhet barn-ungdom-familj.

– Jag hörde om en kille som besökte en ungdomsmottagning för att han ville hiv-testa sig och möttes av svaret att han inte behövde det eftersom han inte tillhörde riskgruppen. De utgick ifrån att de visste hur hans sexualitet såg ut.

Syftet med kursen som föregått certifieringen är att så långt det går se till att alla behandlas likvärdigt och att ingen ska känna sig osynliggjord.

– Många unga söker sig till innerstan när de behöver hjälp. Vi hoppas att de numera ska vända sig till oss, säger Anna Sundell som är barnmorska och chef för Täbys ungdomsmottagning.

Fakta

De fick certifikat

Dessa verksamheter har fått HBT-certifikat: Täby ungdomsmottagning, Attundaskolan, Familjegruppen, Alternativ till våld (ATV), Resursteamet, Mini-Maria, Stödcentrum för unga i Södra Roslagen, Barnahus Södra Roslagen, Hägernäs familjecentrum och Familjerådgivningen.

RFSL:s certifikat bekräftar att verksamheterna arbetar strategiskt med frågor som rör homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter.