ANNONS

Fia från Älta hjäpte bönder i Rwanda

ANNONS

ÄLTA Fia Molander, 27 år, från Älta har nyligen kommit hem efter en fem månader lång vistelse i Rwanda för biståndsorganisationen Vi-skogen. Fia Molander som har en mastersexamen i naturresursutveckling har deltagit i ett projekt som går ut på att förbättra lantbrukares levnadsvillkor i Rwanda.

Ett intryck hon fått under utlandsvistelsen är hur påtagligt klimatförändringar påverkar oss människor, något som var mer ­påtagligt i Rwanda än här hemma i Sverige tycker hon.

Rwanda är också ett land med många likheter med Sverige, men också olikheter, säger hon.

– Jag har fått perspektiv på Sverige.