ANNONS

Fem fiaskobyggen i Bromma – för dina skattepengar

Byggfiaskon i Bromma
Brommabornas reaktioner över fadäserna har varit kraftiga.
En ny busshållplats som inte går att använda, farliga trafikljus mitt i cykelbanan och en gångtunnel som är 19 miljoner dyrare än beräknat – innan den ens har byggts. Här är fem fiaskobyggen där Brommabornas skattepengar har slösats bort.
ANNONS

Den ombyggda Follingbogatan utanför Bromma sjukhus skulle göra gatan mer trafiksäker med smalare körbana och bredare gång-och cykelväg. Men i bygget, som stod klart i september 2018, missades en viktig detalj.

Busshållplatsen vid Bromma sjukhus står tom – men fungerar bra som sittplats. Foto: Stefan Källstigen.

Gatan blev för trång för att kunna trafikeras av bussen, som heller inte har någonstans att vända. Resultatet blev att den sprillans nya busshållplatsen har stått oanvänd i över ett års tid.

Bygge: Busshållplats vid Bromma sjukhus.
Projektansvarig: Trafikkontoret och SL.
Kostnad: 500 000 kronor.
Fiaskofaktor: 5 av 5.

Gångtunneln 19 miljoner dyrare än väntat

Gångtunneln ska placeras mellan två tvärbanestationer.

Gångtunneln mellan Solvalla och Annedal är inte ens byggd och är redan 19 miljoner dyrare än beräknat. Anledningen? Ett ”ändrat marknadsläge och ökad avsättning för risk”. Projektet, som planeras börja 2020 och som ska göra det säkrare för gång- och cykeltrafikanter, väntas kosta 94 miljoner. 

Bygge: Gångtunnel mellan Solvalla och Annedal.
Projektansvarig: Trafikkontoret.
Kostnad: 94 miljoner kronor.
Fiaskofaktor: 2 av 5.

ANNONS

Bredare cykelbana – farligt för fotgängare

Det blev inte mycket utrymme kvar för gångtrafikanterna på cykelbanan längs Ulvsundavägen.

Den fem meter breda cykelbanan längs Ulvsundavägen, som stod klar i våras, skulle öka framkomligheten och säkerheten vid omkörningar för de nära 1 100 cyklister som trafikerar sträckan varje dag.

Men knappt hade asfalten hunnit torka förrän klagomålen inkom till trafikkontoret. Kantstenen är hög, vass och även felvänd och vissa delar av gångbanan är så smal att det är svårt och farligt att mötas. 

– Det är byggt enligt handling men det verkar inte så vettigt. Det är väldigt smalt och jag kan tycka att vi borde ha projekterat på ett annat sätt. Men det är en kostnadsfråga, säger Anders Hellström, projektledare på trafikkontoret.

Bygge: Cykelväg på Ulvsundavägen, mellan Ulvsundaplan och Köpsvängen vid Bromma blocks.
Projektansvarig: Trafikkontoret.
Kostnad: 90 miljoner kronor.
Fiaskofaktor: 3 av 5.

Trafikljuset hamnade ”mitt i prick”

De nya markeringarna skulle undvika att cyklister for in i stolpen. Det gick cyklisterna inte på. Foto: Ida Leveby Andersson.

När övergångsstället vid Bromma sjukhusgrindar skulle renoveras togs trafikljuset ner och sattes upp igen – mitt i cykelbanan. Efter kritik målade trafikkontoret nya markeringar på vägen så att ”man inte ska behöva cykla in i en stolpe” som trafikkontoret uttryckte saken.

Det fick Brommaborna att se rött – och trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP) att ge sig in i debatten.

Trafikkontoret lovade snabbt att stolpen ska plockas ner och placeras till höger om cykelbanan istället, vilket den nu har gjort.

Bygge: Övergångsställe vid Bromma sjukhusgrindar
Projektansvarig: Trafikkontoret.
Kostnad: Okänt.
Fiaskofaktor: 5 av 5.

Busshållplatsen uteblev

Rom byggdes inte på en dag. Inte busshållplatsen i Annedal heller. På Emils gata utanför Mariehällsskolan planerades det för en hållplats redan 2011. Gatan smalnades av till ett körfält av trafikkontoret, allt enligt överenskommelse med SL. Nu har SL hunnit tänka om. Plötsligt är gatan för smal.

Vi har tidigare tittat på möjligheten att ha en busshållplats på Emils gata, men gatan är för smal för att vi ska kunna köra i båda riktningar på ett trafiksäkert och framkomligt sätt, säger Elin Lindström, presskommunikatör på SL. 

Bygge: Busshållplats på Emils gata i Annedal.
Projektansvarig: SL och trafikkontoret.
Kostnad: Okänt.
Fiaskofaktor: 2 av 5.