ANNONS

Fiberkrig – då bryts asfalten upp igen

Håkan Larsson på Slåttervägen i Fårdala tycker att Skanova och Svensk infrastruktur kunde ha samverkat, men är ändå nöjd med att Skanova nu lägger ner kablar i området.
Håkan Larsson på Slåttervägen i Fårdala tycker att Skanova och Svensk infrastruktur kunde ha samverkat, men är ändå nöjd med att Skanova nu lägger ner kablar i området.
För ett halvår sedan bröt Svensk infrastruktur upp asfalten i Fårdala för att lägga ner fiberkablar.

Nu gör Telias bolag Skanova samma sak.

– Vi har sagt att de måste samordna sig bättre, säger Philip Paluchiewicz, bredbandsansvarig på kommunen.
ANNONS

För drygt en vecka sedan bröts all tv- och bredbandsuppkoppling för ett stort antal villa­ägare i Fårdala. Först efter fyra dygn kunde de drabbade Får­dalaborna åter titta på tv och surfa. Anledningen var att Telias bolag för fiber och kopparnät, Skanova, av misstag kapat Svensk infrastrukturs kabel, när de som ny konkurrent i området skulle lägga ner sina egna kablar i marken.

Enligt Skanovas informationchef Inger Gunterberg berodde missen på att kabeln inte låg där den skulle, enligt kabelanvisningen från Svensk infrastruktur.

Vissa Fårdalabor tycker nu att de två bolagens nedläggning av de öppna fibernäten i området börjar likna en fars.

– Viss infrastruktur borde fredas från konkurrens. För mig är det samma sak som att lägga två vattenledningar, två vägar eller två järnvägar. Ju fler kunder som ansluter sig till fibernätet desto bättre ekonomi i projektet och bättre pris till kunderna. Nu får båda bolagen färre anslutna hushåll, vilket i det långa loppet gör det dyrare för konsumenterna, säger Carl-Olof Strand, Fårdalabo och aktiv i Seniornet Tyresö.

Carl Johan Svanson, kommunikationsansvarig på Telia operator, tillstår att den stora kostnaden när man lägger fiber just är att gräva upp marken och senare återställa den, samt att det som sker i Får­dala med två konkurrerande fiber­bolag förekommer då och då.

– Konkurrens är alltid av godo och vi är ofta två bolag på samma gata. För det mesta samarbetar vi så att man slipper gräva upp gatorna flera gånger, men det är inte alltid som det funkar, säger han.

Enligt Carl Johan Svanson betalar alla hushåll samma kampanjpris i de flesta villaområden, oavsett hur många som ansluter sig. I ett vanligt villaområde räcker det med att 30 procent av hushållen tackar ja för att Telia ska ge Skanova i uppdrag att lägga ut kablar.

Både Skanova och Svensk infrastruktur har kommunens tillstånd att gräva i Tyresös gator. Men att det blir som i Fårdala, där asfalten på vissa gator rivs upp en andra gång, är inte önskvärt, enligt Philip Paluchiewicz, bredbandsansvarig vid kommunen.

– De måste samordna sig bättre. Syftet med att tillåta två fiberbolag var ju att snabba på utbyggnaden, säger han.

ANNONS

Bland Fårdalaborna finns nu en oro för att inget av bolagen kommer att ta ansvar för att gatorna återställs. Skanovas markåterställning i Trollbäcken har tidigare dessutom väckt stort missnöje.

– Vi hade en exceptionell situation i Trollbäcken med en underentreprenör till vår entreprenör som inte uppfyllde kraven. Den situationen ska inte upprepa sig i Fårdala. Men tyvärr har vi i Fårdala ytterligare en ovanlig situation där vi inte lyckats få en dialog med den andra lednings­ägaren trots försök, säger Skanovas informationschef, Inger Gunterberg.

På Svensk infrastruktur ger man en annan bild:

– I höstas, när vi grävde ut det öppna stadsnätet, anmälde aldrig Skanova att de ville samförlägga med oss. Men nu har vi tillsammans med Skanova kommit överens om vem som ska göra vad, ­säger Anna Klingsäter, pr-ansvarig på Svensk infrastruktur.

Philip Paluchiewicz på Tyresö kommun menar att Fårdalaborna inte behöver oroa sig för att marken inte återställs.

– Vi kan gå in och återställa marken och skicka en räkning till den som vi anser ska ha den.

De borde samordna sig bättre. Syftet med att tillåta två fiberbolag var ju att snabba på utbyggnaden.philip paluchiewicz

Fakta

90 procent ska ha höghastighetsbredband 2020

Utbyggnaden av höghastighetsbredband i Tyresö startade 2012. Målet är 90 procent av hushåll, precis som i övriga Sverige, ska ha höghastighetsbredband 2020.

Tyresö kommun har gett Svensk infrastruktur och Telias bolag för fiber och kopparnät, Skanova, tillstånd att gräva ner fiberkablar i Tyresö.

Med undantag av vissa mindre områden saknar bara Brevikshalvön, Solberga och Raksta fortfarande höghastighetsbredband, men en utbyggnad är på gång. Skanova ska dra fiberkablar ut till Trinntorp, till en början i luften.

Telia och Skanova förser de flesta hushållen med hastighetsbredband medan Svensk infrastruktur finns i Lindalen.

Fårdala delas mellan Skanova och Svensk infrastruktur.

Källa: Tyresö kommun