Fick 360 000 till egen verkstad

DALARÖ En person på Dalarö som sökt om företagsstöd får 360 000 kronor från länsstyrelsen i Stockholm för att bygga en verkstadslokal. Anledningen är att personen beviljats stöd inom ramen för landsbygdsutvecklingsåtgärder.

Företagarens egentliga stödberättigande kostnad för uppförandet av lokalen, landade på 1,2 miljoner.