Fick återfall efter fel dos

Järfälla Ett behandlingshem i Järfälla har gjort en lex Sarah-anmälan efter att en patient fått för hög dos av ett narkotikaklassat läkemedel. Missen kan, enligt anmälan, vara orsaken till att patienten fick ett återfall i sitt missbruk.

Övermedicineringen ska ha skett av olika personal vid flera tillfällen. Anledningen är att de litat på patienten som själv hävdat att dosen ökat.

För att förhindra att patienter får för mycket medicin i framtiden ska behandlingshemmet bli tydligare med vad som gäller vid medicinhantering och delegering.