Fick brännskada på handikapptoa

SÖDERSJUKHUSET När en person skulle använda handikapptoaletten på ett rehabiliteringscenter vid Södersjukhuset fick personen en brännskada av varmt vatten som sprutade ur toaletten.

Toaletten är av en typ med dusch- och torkfunktion som används av personer med funktionsnedsättning på rehabiliteringscentret.

Skadan upptäcktes av den skadades assistenter.

Det skulle vid en närmare kontroll visa sig att toaletten var felaktigt installerad och att det vid skadetillfället transporterades varmvatten i både kall- och varmvattenledningarna.

Landstinget har nu anmält händelsen till Socialstyrelsen.