Fick bygglov först efter två år

Det tog över två år för kommunen att ge bygglov till detta poolhus, något som JO ser allvarligt på.
Det tog över två år för kommunen att ge bygglov till detta poolhus, något som JO ser allvarligt på.
Det tog över två år för Mikael Abrahamsson i Karlsudd att få bygglov för sitt poolhus.

Nu riktar Justitieombudsmannen kraftig kritik mot Vaxholms stad.

Återigen gör personalbrist att kommunens bygglovsärenden försenas.

Egentligen ska det ta max tio veckor, med vissa undantag, att få bygglov. För Mikael Abrahamsson tog det lite mer än två år att få bygglov för sitt poolhus hemma på gården i Karlsudd.

– Politikerna och tjänstemännen verkar inte veta vad de håller på med, säger Mikael Abrahamsson.

Han står hemma på tomten i Karlsudd. Bredvid hans villa, och numera uppförda poolhus, ligger en annan tomt med ett halvfärdigt hus som Mikael Abrahamsson också äger.

Och det är här, i det halvfärdiga huset, som förklaringen finns till varför kommunen drog ut på poolhusbeslutet.

Det halvfärdiga huset ingick nämligen i en rättstvist där kommunen ville att Mikael Abrahamsson skulle riva byggnaden. Abrahamsson överklagade dock rivningsbeslutet, och fick rätt mot kommunen, både i länsstyrelsen och Mark- och miljödomstolen. Men under tiden som rättstvisten pågick ville kommunen inte ge bygglov för poolhuset.

Här har kommunen inte skött sig. Det konstaterar Justitieombudsmannen (JO), som nyligen underkände både kommunens långa handläggningstid för poolhuset – och att kommunen kopplat ihop ärendena.

Mikael Abrahamssons advokat, Göran Starkebo, är skarpt kritisk till Vaxholms agerande.

– Det här är mycket allvarligt. Oviljan att behandla ärendet lyser igenom, säger Göran Starkebo.

Politikern Lars Wessberg (M), ordförande i stadsbyggnadsnämnden, säger att kommunen ska ta till sig av JO:s kritik, även om kommunen anser sig ha agerat korrekt.

– Vi lade upp arbetet på ett sätt som vi tyckte var riktigt. Men det tyckte inte JO och det ifrågasätter jag inte alls. Vi får dra erfarenhet av deras yttrande.

Brukar det vara så krångligt att få bygglov?

– Nej, det här är ett mycket krångligt och ovanligt fall, säger Lars Wessberg.

I skrivelsen till JO erkänner kommunen att deras agerande i poolhusbygglovet går emot de gällande reglerna, men att kommunen på grund av resursbrist varit tvungen att prioritera sina arbetsuppgifter.

Just detta – att bygglovskontoret har resursbrist och att byggärenden därför försenas – är något som Mitt i har rapporterat om tidigare. I våras skrev vi om att ett 50-tal tillsynsärenden låg på hög och väntade på beslut.

Hur vanligt är det att ni tvingas bryta mot de regler som finns på grund av personalbrist?

– Det här var ett komplext ärende. Det är inte vanligt, säger Lars Wessberg.

Enligt både honom och stadsbyggnadschefen Susanne Edén har personalsituationen förbättrats på senare tid. Kommunen har tagit in mer personal, även om det tar tid för de nyanställda att komma in i arbetet.

Oppositionspolitikern Lars Sjöblom (S) anser att det är viktigt att kommunen tar till sig av JO:s kritik.

– Det är bara att rätta sig i kritiken och se till att den inte upprepas. Förvaltnigen har haft för lite personal, men håller på att anställa fler nu, säger han.

Fakta

10 veckorsregeln

Så funkar bygglovet.

En byggnadsnämnd ska handlägga en ansökan om bygglov skyndsamt.

Max tio veckor ska det ta att få beslut på en ansökan, från det att ansökan är komplett.

Om det behövs får byggnadsnämnden förlänga handläggningstiden ytterligare en gång, i max tio veckor.

Den som söker bygglov ska informeras om förlängningen innan den ursprungliga tidsfristen gått ut.