Fick ej se rapport om Gläntans IP

SOLHEM En av grannarna till Gläntans IP har anmält en tjänsteman på idrottsförvaltningen till Justitieombudsmannen.

Grannen, som är orolig att förnyelsen av Gläntans IP kommer att påverka de kringliggande husen, har försökt få tillgång till rapporten från den markkonsult som Stockholms stad anlitade när idrottsplatsen först projekterades.

Trots att rapporten är offentlig och att tjänstemannen haft flera månader på sig har den inte lämnats ut till fullo.