Fick ingen behandling för cancer i urinblåsan

Nyheter En privatpraktiserande urolog misstänkte att en patient hade en tumör på urinblåsan och remitterade patienten till urolog­kliniken på Danderyds sjukhus. Där genomgick patienten undersökningar som visade på cancer i urinblåsan.

Men den behandlande läkaren satte aldrig upp patienten för behandling i tron att denne skulle behandlas hos sin privata urolog. Efter ett år återvände patienten till sjukhuset med remiss från den privata läkaren som frågade efter en uppföljning. Då upptäcktes att någon behandling aldrig påbörjats.

Sjukhuset har gjort en Lex Maria-anmälan om händelsen.