Fick inte hjälp att förflytta avliden

En vårdcentral i Kista kritiseras av Socialstyrelsen för att man i samband med ett dödsfall inte ordnade med transport av den avlidne.

Den avlidne hittades av en anhörig på balkongen hemma i Kista i juli 2011. En läkare från vårdcentralen gjorde en undersökning, bekräftade dödsfallet och skrev en dödsattest.

Men anhöriga fick själva ordna med transporten.

Socialstyrelsen skriver: ”Avsteget från gällande rätt och rutin har varit av sådan art att vårdcentralen genom sitt förfarande inte fullgjort sina uppgifter med hänsyn och omtanke gentemot närstående varför verksamheten inte kan undgå kritik.”