Fick inte hjälp trots larm om mobbning

Eleven sparkades, slogs och hotades i ett och ett halvt år – utan att få hjälp. Det menar mamman i en anmälan. Nu får kommunen kritik.

Kommunen menar i sitt svar till Barn- och elevombudet (BEO) att eleven inte kränkts eftersom varken andra elever, skolpersonal eller eleven själv kunnat bekräfta detta.

Men BEO håller inte med eftersom mamman flera gånger har kontaktat skolan.

– Att det inte finns konkreta bevis innebär inte att vi ifrågasätter elevens känsla av utsatthet. Det kan faktiskt vara så att man inte gjort tillräckliga utredningar, säger Anooshé Ghodsi, jurist på BEO.

Enligt henne är det oerhört viktigt att skolan är uppmärksam på de signaler man får om kränkningar,

– Elever behöver inte själva säga att de känner sig kränkta, ibland vågar de inte säga det, eller så kan de vara för små för att säga det.

Signaler kan vara att man alltid sitter ensam eller är med i konflikter. En jätteviktig signal är också att skolan blir kontaktad av elevens vårdnadshavare.

– Om vårdnadshavaren kontaktar skolan och berättar om kränkningar, men eleven säger att allt är okej så kan skolan inte bara nöja sig med det.

Enligt anmälan har eleven även utsatts för kränkningar i lekar. Skolans hållning är tvetydig, de skriver dels att inga elever som var med kränktes, samtidigt har de avstyrt leken för att förhindra kränkningar eftersom leken inte var lämplig.

– Av hänsyn till eleven kan vi inte gå in på vad lekarna gick ut på, men det är viktigt att skolan är uppmärksam, det skulle kunna vara en mobbningssituation och inte en lek, säger Anooshé Ghodsi.

Enligt BEO borde skolan ha utrett både anmälningarna om kränkningarna och leken mer grundligt.

– Kommunen ser allvarligt på detta och arbetar kontinuerligt med att förbättra de rutiner vi har vad gäller utredning och anmälan av kränkande behandling, säger Barbro Johansson, skolchef i kommunen.

Hon vill inte kommentera ärenden på enskilda skolor men anser att kommunen måste bli bättre på att utbilda personalen och bli bättre på att utreda och dokumentera. Skolans rektor har avböjt att kommentera.

Nu kräver BEO att Väsby kommun senast 20 maj vidtar åtgärder så att skollagens krav att motverka kränkande behandling följs.

Fakta

Ökning av anmälningar

Förra året ökade antalet anmälningar om kränkande behandling till BEO och Skolinspektionen med drygt 10 procent jämfört med året innan.

I landet anmäldes 1315 fall av kränkningar. Sju av dem gäller Upplands Väsby.

Det är tre gånger vanligare att elever kränks i grundskolan, än på gymnasiet. Det är vanligare att pojkar kränks än flickor.

Källa: BEO och Skolinspektionen