Fick inte växla – hotade slakta krögare

Nacka tingsrätt.
En 39-årig man har dömts till villkorligt och böter för att ha hotat och misshandlat en krögare på en restaurang i Nacka kommun.
En 39-årig man har dömts för misshandel och olaga hot mot en krögare i Nacka kommun.
Mannen har dömts för att ha dragit krögaren i håret och att ha hotat med att "slakta och döda" krögaren.
39-åringen har erkänt men hävdade att han handlade i nödvärn.

Händelsen inträffade på en restaurang i Nacka kommun en kväll i januari i år. 39-åringen ville växla pengar men blev nekad detta.

Krögaren hade sedan tidigare portat mannen från restaurangen. När krögaren bad mannen lämna restaurangen blev mannen, enligt krögaren och flera vittnen, aggressiv. Enligt krögaren blev hon slagen av mannen och släpad sju–åtta meter genom restaurangen mot utgången. Två buntar hår lossnade.

I samband med misshandeln hotade 39-åringen enligt flera vittnen krögaren och sa att han skulle ”slakta och döda” krögaren.

39-åringen sa vid rättegången att han hade fått panik när krögaren knuffade honom och när krögaren riktade händerna mot hans hals. Han blev rädd för att börja blöda och för att värja sig tog han tag i krögarens hår. Han nekade till att han hade dragit krögaren över golvet.

Nacka tingsrätt har kommit fram till att 39-åringen dragit krögaren med uppsåt i håret och också hotat krögaren och att det inte förelåg nödvärn som 39-åringen ville hävda.

Det samlade straffvärdet för brottet är enligt Nacka tingsrätt en månads fängelse. Men enligt tingsrätt finns det i det här fallet förutsättningar, 39-åringen är tidigare ostraffad, att döma till villkorlig dom och dagsböter.

39-åringen har nu dömts till villkorlig dom och 120 dagsböter å 50 kronor, 6 000 kronor. Han ska betala 11 813 kronor i skadestånd till krögaren.

39-åringen friades från att ha bitit krögaren. Tingsrätten skriver i domen att det rådde tumult på platsen, varför vittnesmålet från en av gästerna om just den påstådda gärningen anses vara ”mindre god”.