Fick pengar för att inte överklaga

Här ska flerbostadshusen byggas.
Här ska flerbostadshusen byggas.
Så här kan husen komma att se ut.
Så här kan husen komma att se ut.
Helena Sundén
Helena Sundén
Bostadsrättsföreningen Kistalunden ville inte ha flerfamiljshus i sitt närområde. Men efter ekonomisk ersättning från byggbolaget Rikshem drog den tillbaka sitt överklagande.

Lagligt men etiskt tveksamt, anser Helena Sundén på Institutet mot mutor.

Historien börjar med elva flerfamiljshus i två våningar på Kistahöjden.

För ganska precis ett år sedan fick Rikshem bygglov för dem, ett bygglov som den närbelägna bostadsrättsföreningen Kistalunden överklagade.

En månad senare återkallade föreningen sitt överklagande. Tidningen Dagens Industri avslöjade härom veckan att Rikshem innan dess hade betalat Kistalunden en summa pengar.

Rikshem vill inte gå in på hur mycket pengar företaget betalade, men enligt Dagens Industri rörde det sig om 2,6 miljoner kronor.

– Vi har gjort en överenskommelse med bostadsrättsföreningen, och den är sekretessbelagd. Jag kan inte berätta vad vi betalade, men det fanns någon form av ersättning, säger Rikshems vd Jan-Erik Höjvall.

Enligt honom rörde det sig om en förlikning mellan bostadsrättsföreningen och Rikshem.

– Det är en ganska lång byggtid och ersättningen gäller de störningar som inträffar när vi bygger intill. Det är ingenting som är ovanligt, säger Jan-Erik Höjvall.

Men i föreningens överklagande står ingenting om störningar under byggtiden. Däremot att de nya husen kraftigt skulle försämra boendemiljön i området, och att de strider mot gällande detaljplan. Vad hjälper pengar mot det?

– Det får du fråga bostadsrättsföreningen. Det är lite svårt för mig att svara på, säger Jan-Erik Höjvall.

Men bostadsrättsföreningen Kistalunden vill inte svara på några frågor. I ett mejl till Lokaltidningen Mitt i:s reporter hänvisar styrelsen till ett pressmeddelande från Rikshem, med ungefär samma budskap som Jan-Erik Höjvall framför. ”I övrigt har styrelsen inga kommentarer”, avslutas mejlet.

Helena Sundén är generalsekretare för Institutet mot mutor. Hon delar Jan-Erik Höjvalls uppfattning i sak.

– Utifrån den information som har framkommit så är det ingen muta, så länge det finns ett avtal där alla är överens och ingen har fått något annorlunda än någon annan, säger Helena Sundén.

Däremot håller hon inte med om att ekonomisk ersättning skulle vara ett normalt förfarande i bygglovsärenden.

– Upplägget att betala de här volymerna är inte vanligt förekommande, och utifrån den etiska aspekten kan man fråga sig vad det är för standard som sätts. Som hyresgäst i Rikshem kan man fundera på om pengarna används på bästa sätt, säger Helena Sundén.

Fakta

Detta har hänt

Dec 2014: Rikshem får bygglov för 11 flerfamiljshus vid Kistahöjden.

Jan 2015: Bostadsrättsföreningen Kistalunden överklagar beslutet.

Feb 2015: Överklagandet dras tillbaka efter förlikning med Rikshem.