Fick spikplatta i huvudet

JÄRFÄLLA Arbetsmiljöverket kräver att en arbetsgivare utreder en arbetsplatsolycka den 25 oktober.

En arbetstagare fick då en spikplatta i huvudet.

Arbetsmiljöverket vill veta hur olyckan kunde hända och vilka åtgärder som vidtagits för att förhindra liknande händelser.

Myndigheten vill ha svar från arbetsgivaren före den 19 december.