Fick vänta 1,5 år på LSS-boende

Två kvinnor från Upplands-Bro beviljades LSS-boende, men har väntat i över ett år på att flytta in.

Nu döms Upplands-Bro kommun att böta sammanlagt 1,5 miljoner kronor på grund av dröjsmålet.

Kvinnorna beviljades plats på gruppboenden i december 2014. De har rätt till boendet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, och behöver stöd i vardagen.

Men beslutet verkställdes aldrig och kvinnorna fick vänta i flera månader på besked. I juli 2016 hade kvinnorna fortfarande inte fått någon plats på LSS-boende.

Nu åläggs kommunen, i två separata domar i förvaltningsrätten, att betala en straffavgift på drygt 120 000 kronor för varje månad som kvinnorna saknat boende. Sammanlagt rör det sig om böter på 1 479 000 kronor. I ett av fallen åläggs Upplands-Bro kommun att böta 1 miljon kronor, den högsta straffavgiften som förvaltningsrätten kan ge.

Enligt kommunen beror dröjsmålet bland annat på att kvinnorna tackat nej till bostad i en annan kommun. De anser också att förvaltningsrättens ställer orimliga krav på handläggningstiden.

Upplands-Bro kommun har rätt att överklaga domen.