Fick vänta 83 minuter på ambulans

När en äldre person ramlade i hemmet larmades 112. Men ingen hjälp kom och personen tvingade larma igen.

Nu har det ansvariga hemtjänstföretaget gjort en lex Sarah-anmälan.

Det var i början av oktober som en äldre person i stadsdelsområdet ramlade i hemmet. Personen larmade stadens larmcentral, som i sin tur ringde till personens hemtjänst.

Den larmansvariga på hemtjänsten var hos en annan kund vid tillfället och eftersom hon inte kände igen den drabbade personens namn bad hon larmcentralen skicka ett sms med personuppgifter.

Men enligt den larmansvariga kvinnan fick hon aldrig något sms och därför glömde hon bort larmet.

Efter 83 minuter ringde kunden igen och ifrågasatte varför ingen hade kommit. Då hade kundens dotter redan ringt efter ambulans.

Under tiden som den drabbade väntade på hjälp gjorde hen illa sig ännu mer. Det fanns en risk att personen skulle slå sig så illa att hen inte haft möjlighet att larma på hjälp igen. Detta enligt den lex Sarah-anmälan som hemtjänsten har gjort.