Ingen framgång för upptaxerad

Sundbyberg En Sundbybergsbo i 50-årsåldern fick sin inkomst upptaxerad med 7 890 kronor. Anledningen var att han inte redovisat insättningar som hans arbetsgivare gjort på hans konto till Skatteverket.

Insättningarna har inte handlat om lön, menar mannen som hävdar att pengarna använts till att göra inköp för arbetsgivaren. Men han kan inte visa upp dokumentation som styrker inköpen.

Mannen överklagade till förvaltningsrätten som avslog ärendet. Han beslutade sig då för att överklaga även det beslutet hos kammarrätten – som nu också har avslagit mannens överklagande.