Här finns gott om plats för sista vilan

Gunnar By-Skoglund, assistent på Danderyds kyrkogårdsförvaltning
Gunnar By-Skoglund, assistent på Danderyds kyrkogårdsförvaltning
Gunnar By-Skoglund, assistent på Danderyds kyrkogårdsförvaltning
Gunnar By-Skoglund, assistent på Danderyds kyrkogårdsförvaltning
Danderyd
Danderyd
Djursholms begravningsplats är en skogskyrkogråd.
Djursholms begravningsplats är en skogskyrkogråd.
I Danderyd råder relativt god tillgång på gravmark och gravplatser. Vanligast är att avlidna kremeras och begravs i urna, men man kan även få askan spridd, vilket är lite ovanligt.

– Vi har ingen brist på gravplatser. För närvarande kan man höra av sig även om man inte är församlingsbo, säger Gunnar By-Skoglund, assistent på Danderyds kyrkogårdsförvaltning.

– Fast det är klart att om det är kistbegravning så kan det finnas en del begränsningar.

I Danderyd finns två begravningsplatser – Danderyds kyrkogård och Djursholms begravningsplats, även kallad Altorp. På Danderyds kyrkogård finns traditionella urn- och kistgravar och även en minneslund där de döda gravsätts anonymt.

Ovanligt att sprida för vinden

Djursholms begravningsplats är en skogskyrkogråd som dessutom har en askspridningslund.

– Det är lite ovanligt, säger Gunnar By-Skoglund.

Askspridningslunden är ett skogsområde på en liten kulle med gångstigar, men själva området där askan ligger får inte beträdas. Gunnar By-Skoglund  berättar att en särskild urna används till askspridningen och på en minnessten i lunden finns möjlighet att placera en plakett med den avlidnes namn.

Vilar vända mot Mecka

På Danderyds kyrkogård finns även ett särskilt muslimsk kvarter på ett område som valts tillsammans med en imam. Här vilar de döda i kistor, med huvudena vända mot Mecka.

– Vi ska kunna ta emot alla som önskar begravas, även ortodoxa, katolska och judiska, säger Gunnar By-Skoglund.

Särskilt kapellet i Altorp är populärt, eftersom det inte har så många kristna symboler utan lätt kan ställas i ordning så det passar andra trosinriktningar.

– Det är ett intressant jobb. Möten med människor är berikande på många sätt. Många frågor kommer upp kring begravningar och gravsättningar och samtalen kan många gånger få en lugnande karaktär för de anhöriga, där ingen fråga är fel.

Vi vet ju att det enda gemensamma är att vi alla ska dö

– Vi vet ju att det enda gemensamma är att vi alla ska dö. Men vi kan inte förbereda oss på hur det kommer att kännas för oss eller anhöriga. Det gör det lika för alla.

Enligt lag ska avlidna gravsättas eller kremeras inom en månad efter dödsfallet.

Danderyds församling har totalt åtta begravningstider i sina kyrkor för själva begravningen, innan gravsättningen. Begravningsdagar är måndag – fredag, utom tisdag.

– Det är oftast inga problem att få tid för själva ceremonin, säger Katarina Engelin, kanslist i Danderyds församling.

Kistor allt ovanligare

Även om kremering och urna är vanligast förekommer också kistbegravningar, inte bara bland muslimer.

– Många tror kanske att kistbegravningar upphört helt, men så är det inte. Periodvis kan det vara flera sådana jordbegravningar, både av äldre och yngre personer, säger Gunnar By-Skoglund.

Precis som i andra församlingar gäller att man i Danderyd kan återta gravplatser när gravrätten löpt ut, om inte graven anses ha ett särskilt kulturellt värde. Regeln vid återtagande och återupplåtande är att ”evig gravfrid” råder, det vill säga man flyttar aldrig på stoft eller aska från tidigare begravda när man återanvänder graven.

– Det är olika hur man ser på återupplåtna gravar. En del vill inte begravas där det redan ligger någon annan begravd, medan andra tycker att det går bra.

Gunnar tycker också att vi bör prata mer om döden med varann – hur man själv vill ha sin begravning eller var man vill bli gravsatt.

Fakta

Begravningsplatser i Danderyd

Danderyds kyrkogård

Djursholms begravningsplats (”Altorps begravningsplats”)