ANNONS

Här finns få – men välbetalda lärare

skolklass lärare
Tyresös lärare är få - men välbetalda. Det visar Lärarförbundets nya rankning.
Tyresö har få men välbetalda lärare. Det visar årets skolrankning ”Bästa skolkommun” som Lärarförbundet presenterade på onsdagen.
ANNONS

Hur bra är Tyresös skolor? Lärarförbundet har jämfört elevernas resultat och lärarnas förutsättningar i samtliga 290 kommuner i Sverige.

Tyresö får här en totalplacering på 227.

Kommunens lärarlöner hör, som många andra Stockholmskommuners, till de högsta i Sverige. Samtidigt har Tyresö en låg lärartäthet.

Kommunen lägger också lite resurser på undervisningen, visar Lärarförbundets rankning.

Fakta

Här är Tyresös resultat:

Samtliga 290 kommuner har jämförts där högst placering visar bäst resultat.

Total placering: 227

Resurser till undervisning: 266

Utbildade lärare: 241

Lärartäthet: 256

Friska lärare: 184

Lärarlöner: 10

Kommunen som huvudman: 179

Andelen barn i förskola: 97

Meritvärde årskurs 9: 55

Andel godkända elever: 138

Fullföljd gymnasieutbildning: 196

Höga meritvärden

Förutom lärarlönerna ligger Tyresö bra till när niornas meritvärden jämförts. Här hamnar kommunen på plats 55 av 290.

Att Tyresö i år får en totalplacering på 227 kan inte jämföras med förra året då kommunen hamnade på plats 207. Detta då Lärarförbundet gjort om sin undersökning i år, och resultaten helt enkelt inte är jämförbara.

Fakta

Så står sig skolorna hos grannarna:

Närliggande kommuner får en totalplacering på:

Botkyrka: 278

Haninge: 287

Huddinge: 267

Stockholm: 136

Nacka: 49

Tyresö: 227

Danderyd är den bästa skolkommunen i länet, den hamnar på plats 9 av 290.