ANNONS

Finnstaskogen ska bli ljusare och tryggare

En nedmonterad moped syntes tydligt efter röjning i Finnstaskogen.
En nedmonterad moped syntes tydligt efter röjning i Finnstaskogen.
Just nu röjer Upplands-Bro kommun i Finnstaskogen. Träd gallras och sågas ner för att ljusa upp och göra området mer tillgängligt.
– Det upplevs som igenvuxet och otryggt av vissa, säger Johan Möllegård, samhällsplanerare.
ANNONS

Arbetet är i gång och väntas pågå i tre veckor.

– Området ska bli mer lättillgängligt med stråk som man kan gå igenom, samtidigt som naturvärdena bevaras, säger Johan Möllegård, samhällsplanerare på Upplands-Bro kommun.

Han lyfter fram äldre tallar, aspmiljöer och syrenhäckar, som han och kommunekologen Maria Elfström angett som värdefulla inför röjningen.

Gallring pågår i Finnstaskogen. Foto: Leon Hansén.

Kulturhistorisk betydelse

Dessutom innehåller skogen kulturhistoriska värden, så som en gammal torplämning, ett gravområde och den kända tusenåriga runstenen vid vägen till Finnstaskolan.

För att göra dessa mer synliga för allmänheten röjer man och gallrar i skogen, vilket innebär att några löv- och barrträd fälls.

– Vi vill satsa på naturen i tätorterna nu. Området är jättefint som det är, men det upplevs som igenvuxet och otryggt av vissa, säger Johan Möllegård.

En nedmonterad moped i Finnaskogen. Foto: Leon Hansén.

En plats att vistas i

Framöver finns även planera på att sätta ut bänkar och anordna en grillplats, men inget beslut har tagits.

ANNONS