Finska familjer gör DO-anmälan

Farsta Diskrimmineringsombudsmannen (DO) har fått in en anmälan mot Farsta stadsdelsnämnd från Stockholms Sverigefinska barnförening.

Anmälaren menar att finskspråkiga familjer i Farsta i flera år har försökt få till barnomsorg på finska. Nu erbjuder stadsdelen förskoleplats på en skola med en finsktalande pedagog. Det räcker inte menar anmälaren, som anser att stadsdelen bryter mot lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk.

”Vi har blivit bemötta med … okunskap, fördomar, misstro, ifrågasättande, förhalande och rakt av nonchalerande av tjänstemännen”, skriver anmälaren.