Finskan kan få stärkt ställning

En ny lag ska värna om minoritetsspråken. Nu kartlägger kommunen vilka minoritetsgrupper som finns i Vallentuna.

För två år sedan började en ny lag gälla i Sverige: lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk.

I Sverige finns fem erkända nationella minoriteter. Judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. Lagen innebär att de fem folkgrupperna har speciella rättigheter. Vilka de rättigheterna är i Vallentuna är något oklarare.

– Lagen innebär bland annat att minoriteterna har rätt att få stöd att bevara och utveckla sin kultur och sitt språk, säger Katarina Popovic, utvecklingsledare för enheten för minoritetsfrågor hos länsstyrelsen.

Vad innebär det i praktiken?

– Det kan vara en mängd olika saker beroende på vilka behov som finns. Till exempel kan det vara att minoriteterna får delta i kulturdagar och liknande, säger Katarina Popovic.

Vilka behov som finns i Vallentuna vet man inte ännu. Men precis detta håller man på att ta reda på. I går kväll anordnade kommunen ett informations-möte om nationella minoritetsfrågor.

Ett viktigt syfte med mötet var att ta reda på vilka minoritetsgrupper som finns i Vallentuna, och vad de vill få hjälp med från kommunen.

– Lagen bygger väldigt mycket på att minoritetsgrupperna själva uttrycker vilka behov de har och vad de vill, säger Eva Jorvén Bernegard, handläggare av minoritetsfrågor i kommunen.

För vissa kommuner innebär lagen dock ett större ansvar – kommuner som är med i ett minoritetsspråks förvaltningsområde. Dessa områden måste bland annat erbjuda både förskoleverksamhet och äldrevård på språket.

Nu vill Socialdemokraterna och oppositionsrådet Jaana Tilles att Vallentuna ska ingå i förvaltningsområdet för finska. Enligt henne har nämligen runt tio procent av kommunens invånare finsk bakgrund.

– Om det i lagstiftningen står att man ska värna om minoritetsspråken ska man göra det också. I dag finns många finska familjer med små barn i Vallentuna som inte får lära sig sitt modersmål. Att äldre behöver vård på sitt eget språk kommer också att bli allt vanligare, säger hon.