Finskspråkiga ska få bättre service

Upplands-Bro Upplands-Bro ingår i det finska förvaltningsområdet. Därför har finsktalande kommuninvånare enligt lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk rätt att bland annat få prata med andra finskspråkiga när de kontaktar kommunen och rätt att få förskola och äldreomsorg på finska.

Nu har kommunen anställt en projektledare som ska kartlägga hur stort behovet av finsktalande personal är. I kommunen finns också sedan tidigare en finskspråkig fältassistent.