Nu ska fint skräp tas om hand i Bromma

Den här soffan kanske har sett sina bästa dagar, trots allt.
Den här soffan kanske har sett sina bästa dagar, trots allt.
Mycket av det som lämnas vid Stockholms återvinningscentraler håller egentligen god kvalitet.
Därför öppnar nu ett återbrukshus i syfte att ta tillvara på skräp som är för fint för att slänga.

I helgen öppnar ett nytt återbrukshus på Bromma återvinningscentral. Tanken är att den som besöker huset ska kunna få hjälp av personal att avgöra vilka saker som kan lämnas till just återbruk, eller bör återvinnas på ett miljöriktigt vis.

– Vi vill hitta vägar för att vi ska kunna öka återbruket. Vi har sedan tidigare en återbruksanläggning vid Roslagstull, och den har fungerat välidgt bra, säger Peter Nyström, enhetschef på Stockholm vatten.

15 000 ton avfall

Återbrukstrenden ligger i tiden. Många lägger ut överflödiga prylar till försäljning på sälj- och auktionssajter, och loppmarknaderna avlöser varandra. Men mängden avfall som lämnas in till stadens sju återvinningscentraler är fortfarande enorm, enligt Stockholm Vatten. Återvinningscentralen i Bromma tar till exempel emot 950 bilar per dag. Bilar som tillsammans har med sig 15 000 ton avfall. Nu under våren fördubblas dessutom den siffran på helgerna. Det här vill man alltså minska på med hjälp av de nya återbrukshusen.

– Det kommer att finnas personal på plats som hjälper besökarna att avgöra vad som kan sparas och vad som bör sorteras ner det i de olika sektionerna, säger Peter Nyström

Materialet som bedöms vara bra nog att behålla plockas upp av second hand-butiker och andra organisationer som Stockholm vatten avtalat med.

– Tidigare har det varit Myrorna, Stadsmissionen och Röda korset, säger Peter Nyström.

Textilmaskin för trasiga kläder

Parallellt med återbrukshuset pågår även ett textilsorteringsprojekt på Bromma ÅVC. Det textilier som kan användas på nytt går till återbruket. Resten skickas till en maskin där allt sorteras efter vilka fibrer de innehåller. Tekniken gör det möjligt att ta hand om trasiga kläder på ett bättre sätt.