Fiolen fick kritik av Socialstyrelsen

TÄBY Barn och ungdomar som bor på Fiolen måste kunna ta emot besök av föräldrar, anhöriga och vänner utan reglerade besökstider.

Det påpekar Socialstyrelsen i en rapport efter att ha gjort en oanmäld inspektion på boendet den 1 augusti.

Myndigheten begär en skriftlig redovisning av vidtagna åtgärder senast den 12 november.

Enligt lag ska Socialstyrelsen göra minst två inspektioner per år, och åtminstone ett av besöken ska vara oanmält.