Fisken i Edsviken dör

Om strandkanten vore gräsbevuxen här skulle det bidra till att vattenkvaliteten förbättras i Edsviken, menar Bengt Sylvan (FP) i Edsvikens vattensamverkan.
Om strandkanten vore gräsbevuxen här skulle det bidra till att vattenkvaliteten förbättras i Edsviken, menar Bengt Sylvan (FP) i Edsvikens vattensamverkan.
Edsvikens vatten mår inte bra.

I en nyligen framlagd rapport anges vatten­kvaliteten som usel och oacceptabel.

– Det är mycket oroväckande, säger Bengt Sylvan (FP) i Edsvikens vattensamverkan.

I ”Årsrapport för Edsvikens miljökontrollprogram” som kom i ­februari beskrivs 2014 års syreförhållanden i Edsviken som usla.

Stora delar av botten på ett djup av sju meter eller mer är död på grund av syrebrist.

En mängd fiskar dog av syrebrist i slutet av augusti förra året. En liknande händelse inträffade 2010.

I en expertbedömning i rapporten pekas på att syre­förhållandena i Edsviken är oacceptabla.

Även växtligheten i Edsviken har oacceptabla förhållanden och näringsämneshalterna är alldeles för höga.

Övergödning i viken gör att algerna växer till, faller ner på botten och ruttnar med syrebrist som följd.

Enligt Bengt Sylvan (FP), representant för Danderyd i den politiska styrgruppen Edsvikens vattensamverkan, är största boven dagvattnet.

Dagvatten är regnvatten, smältvatten och spolvatten som rinner av från vägar och hustak eller via ledningar och vattendrag till Edsviken.

Med dagvattnet följer tungmetaller och andra ­föroreningar med.

Vad kan ni göra för att förhindra att Edsvikens vatten blir ännu sämre?

– Vi har ju fått en lag på att vi måste göra något. I vår ska vi ha ett seminarium med kommunerna i Edsvikens vattensamverkan där vi ska diskutera vad vi kan göra på lång och kort sikt.

Men vad har ni gjort konkret?

– Vi har till exempel låtit lägga ut en flytande växtbädd i Eds­viken. Dagvattnet filtreras genom gräset som tar hand om miljö­gifterna, säger Bengt Sylvan.

Ytterligare ett exempel är Noraträskån där vattnet numera filtreras i små dammar. Tidigare rann åns vatten direkt ut i Edsviken.

– Vi håller just nu på att se över alla utsläpp i Edsviken, säger Bengt Sylvan.

Mer gräsyta i kommunen ökar filtering av dagvatten och minskar därmed utsläpp av miljögifter.

– Danderyd har fyra ­kilometer kajer. Om den sträckan skulle vara gräsbevuxen vore också ­vattenkvaliteten bättre, säger Bengt Sylvan.

Hur viktigt är det att höja vattenkvaliteten i Edsviken?

– Att höja vattenkvaliteten i Edsviken är en av våra viktigaste bitar under mandatperioden. Men det är ingen quick fix, det är ett långsiktigt arbete.

Fakta

Edsviken är 8,5 kilometer lång

Edsviken är en del av kommunerna Danderyd, Solna och Sollentuna.

Längd: 8,5 kilometer.

Bredd: 200-700 meter.

Maxdjup: 20 meter.

Medeldjup: 8 meter

Edsvikens vattensamverkan: Består av de sex kommunerna Danderyd, Sollentuna, Solna, Stockholm, Järfälla och Sundbyberg som har avrinning i Edsviken. Deras mål är att förbättra Edsvikens kvalitet.

Källa: Edsvikens ­vattensamverkan